Danmarks største turismedestination får statslig støtte

Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner har i fællesskab fået tilsagn fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om 3,4 mio. kr. til at skabe en fælles turismedestination.

Kort efter nytår offentliggjorde Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner planerne om et samarbejde, der ville resultere i Danmarks største turismedestination.

Nu har de to kommuner med i alt 104 kilometer Vesterhavskyst så også fået et skriftligt tilsagn om 3,4 mio. kr. i statslig støtte til dannelsen af den fælles turismedestination.

Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der forvalter de såkaldte strukturfondsmidler og decentrale erhvervsfremmemidler til lokale og tværgående turismeudviklingsprojekter. De 3,4 mio. kr. er ifølge bestyrelsens hjemmeside allokeret til “et projekt, der vil skabe og konsolidere en stærk og sammenhængende vestkystdestination på tværs af kommunerne Ringkøbing-Skjern og Varde”.

Det skal primært ske gennem følgende aktiviteter:

• Destinationsdannelse og konsolidering

• Destinationsprofilering og digitalisering

• Oplevelsesudvikling og -kommunikation

• Kapacitetsudvikling og -udnyttelse

Oven i de 3,4 mio. kr. fra Erhvervsfremmebestyrelsen har den erhvervsdrivende fond Natur & Kystturisme bidraget med 400.000 kr., ligesom Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner hver især allokerer 1,5 mio. kr. til destinationsdannelsen.

Dermed vil udviklingen og konsolideringen af den nye turismedestination komme fra start med et foreløbigt budget på 6,8 mio. kr.

Størst på overnatninger

Et forberedelsesudvalg bestående af bl.a. de to borgmestre fra Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner samt bestyrelsesmedlemmer fra de to nuværende turismedestinationer Ringkøbing Fjord Turisme og ProVarde skal forberede overgangen fra to til én fælles turismedestination, og arbejder allerede på at fastsætte principper, værdier og ambitioner for det fælles destinationsselskab.

– Vi havde måske nok forventet at få penge fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Men med en bevilling på 3,4 mio. kr. er det økonomiske fundament for et rigtig godt samarbejde i turismedestinationen lagt. Det kan vi kun være glade for, siger formanden for Forberedelsesudvalget, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Østergaard.

Ligesom Hans Østergaard glæder Varde Kommunes borgmester Erik Buhl sig til at se en stærk og sammenhængende vestkystdestination, hvis helt centrale opgave bliver at udvikle oplevelsesturismen, styrke kapaciteten og øge væksten i kystferieturismen uden for højsæsonen:

– Jeg glæder mig over, at vi har fået økonomisk opbakning til at løfte en opgave, som vil kræve meget opmærksomhed. Bevillingen kan helt sikkert hjælpe os godt i gang med det spændende samarbejde, som forhåbentlig vil gøre os til et endnu mere attraktivt sted at besøge, siger Erik Buhl.

Tilsammen får Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner hvert år over 8 millioner overnatninger, og er dermed pt Danmarks største turismedestination. Samarbejdet er hermed en understregning af Vestkystens position som enestående turistattraktion.

Når de to kommuner i januar 2019 besluttede at gå sammen i en turismedestination hænger det sammen med den daværende regerings ønske om – gennem den nationale strategi for dansk turisme – at se færre, men større og mere professionelle destinationer i Danmark.

Efterfølgende er andre kommuner også gået sammen i turismedestinationer.

FAKTA:

Læs mere om turismedestinations-samarbejdet her:

Lov om Erhvervsfremme, der blev vedtaget i Folketinget den 13. december 2018, har bl.a. til hensigt at fremme vækst og udvikling i turismeerhvervet, herunder at strømline den kommunale turismefremmeindsats således, at de nuværende ca. 80 destinationsselskaber konsolideres i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner havde tilsammen 8.372.080 overnatninger i 2018. Til sammenligning havde Københavns Kommune 8.338.597 overnatninger.

Be the first to comment

Leave a Reply