Hvem skal have årets Frivilligpris?

Hvem fortjener at blive honoreret for en ekstraordinær indsats på det frivillige sociale område i 2019? Nominér din kandidat.

Dag ud og dag ind lægger enkeltpersoner, foreninger og organisationer timers arbejde og masser af engagement i det frivillige, sociale arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Nu vil kommunen endnu engang gerne hylde alle de frivillige kræfter og indkalder derfor til indstillinger af kandidater til Frivilligprisen 2019.

 

Prisen, der består af et diplom og 5.000 kr., uddeles hvert år til en person, en forening eller en organisation, der i årets løb har ydet en ekstraordinær indsats på det frivillige sociale område.

 

De indstillede kandidater vil blive vurderet ud fra nedenstående kriterier. Bemærk at kriterierne er ændret fra tidligere år, og at kommunen med dette års kriterier gerne vil understøtte udviklingen og nytænkningen yderligere:

 

• En (eller flere) frontløber(e), som har været med til at skabe ny udvikling og inspirere andre

på det frivillige sociale felt.

• En person, forening eller organisation, som har været med til at styrke samarbejdet på

tværs – f.eks. ved at involvere andre samarbejdspartnere eller målgrupper.

• En person, forening eller organisation, som har skabt opmærksomhed omkring en ellers

overset problematik inden for det frivillige sociale område.

 

Indstillinger til Frivilligprisen 2019 skal være indsendt på e-mail til ekstern.udvikling@rksk.dk senest den 1. september.

 

Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af kandidatens eller foreningens frivillige arbejde, samt en begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat/forening/organisation fortjener prisen. Husk også kontaktinfo på den, der indstiller.

 

På baggrund af de indsendte forslag vil Frivilligrådet i Ringkøbing-Skjern efterfølgende indstille deres kandidater til godkendelse i kommunens Social- og Sundhedsudvalg.

 

Frivilligprisen overrækkes til årets Frivillighedsarrangement for alle frivillige og foreninger den 26. november kl. 17 – 20 (Lokalitet og yderligere info om arrangementet følger på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside og på kommunens Facebook-side).

 

FAKTA:

Du kan læse mere – og også indstille kandidater til Frivillighedsprisen 2019 her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/legater-priser-og-puljer#accordion-6

 

I Ringkøbing-Skjern Kommune kalder vi os Danmarksmestre i frivillighed. Og der er noget om snakken:

 

En undersøgelse af frivilligt arbejde baseret på svar fra 1.298 borgere i kommunens borgerpanelundersøgelse viste tidligere på sommeren, at hele 60 % af borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har arbejdet frivilligt inden for de seneste 12 måneder. Det er langt over gennemsnittet for alle danskere. Det tilsvarende tal på landsplan er nemlig 39 procent.

 

Borgerpanelundersøgelsen kan læses her: rksk.dk/frivillighed2019

 

Be the first to comment

Leave a Reply