Dagsorden: Udvalget for Teknik og Miljø

Punkter

83.

 Ledelsesinformation 2019 – maj

84.

 Anlægsønsker budget 2020

85.

 Budget 2020

86.

 Afsluttende regnskab Sejerslev Landsbyfornyelse

87.

 Afsluttende Regnskab Karby Områdefornyelse

88.

 Opførelse af sommerhus 190 m² inkl. gæstehus, skur samt overdækket terrasse

89.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Forslag til Lokalplan 17.137 Boligområde ved Eghøj

90.

 Anbefalinger for offentlige toiletter 2019

91.

 Vejprojekter ved institutionerne på Ole Rømersvej og Ø. Jølby Skole og Børnehus

92.

 Idéer og forslag til Råstofplan 2020 – Region Nordjylland

93.

 Ombygning af Vejerslev Ældrecenter

94.

 Frivilligfesten – Sammen er vi bedst

95.

 Optagelse af den private fællesvej, Ørding Kærvej, som offentlig vej

Lukket punkt

96.

 Sundby

Lukket punkt

97.

 Salg af Ejendom

98.

 Orientering – Licitationsresultat og opstart for trafiksikkerhedsprojekt på Nørrebro

99.

 Morsø Forsyning – orienteringer 2019

100.

 Udvalget for Teknik og Miljø – orientering 2019

Be the first to comment

Leave a Reply