Høring på udbud af kreative materialer til Ringkøbing-Skjern Kommune

Høringen vedrører det foreløbige udbuds materiale samt bilag 2, tilbudsliste.

Da Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at sikre at det kommende udbud i så høj grad som muligt afspejler forholdene i markedet, er det besluttet at offentliggøre det foreløbige udbudsmateriale som oplæg til et skriftligt høringssvar fra markedets parter. Denne forudgående proces vil forhåbentlig resultere i dels et udbudsmateriale, der matcher markedssituationen, dels en bedre udbudsproces og slutteligt en bedre forventningsafstemning i forhold til det kommende samarbejde.‏‏‪‎‎‎‏‏‏‎‏‎

Ringkøbing-Skjern Kommune indbyder derfor alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå materialet og afgive skriftligt høringssvar, hvor der forhåbentlig kommenteres på fundne uhensigtsmæssigheder, forslag til ændringer og eventuelle ønsker om præcisering.

Disse kommentarer m.v. vil dog kun blive indarbejdet, såfremt kommunen finder det hensigtsmæssigt.

Kommunen gør opmærksom på, at evt. høringssvar vil være omfattet af aktindsigt.

Det foreløbige udbudsmateriale materiale er tilgængeligt fra den 6. juni 2019 på www.Mercell.com 

Sidste frist for fremsendelse af skriftligt høringssvar er den 25. juni 2019, kl. 12.00.

Det er vigtigt at du sender høringssvar gennem Kommunikationsmodulet i Mercell via følgende link: https://permalink.mercell.com/107099021.aspx

 

Be the first to comment

Leave a Reply