Borgermøde om Lalandia-projekt i Søndervig

På mandag den 20. maj afholdes der præsentations- og informationsmøde om byggeriet af badeland og sommerhuse ved Søndervig.

Søndervig Strand er blandt attraktionerne i det kommende Lalandia-feriekompleks

Der er allerede holdt rejsegilde på nogle af de første sommerhuse i det store Lalandia-ferieprojekt i Søndervig. På mandag inviterer Lalandia og Ringkøbing-Skjern Kommune alle interesserede til en offentlig præsentation af det store projekt, der indeholder Nordens største badeland med tilhørende butikker og servicefaciliteter, 483 sommerhuse samt hotel med op til 200 værelser.

Borgermødet afholdes kl 19.00 på Beach Bowl i Søndervig. De lokale beboere og sommerhusejere i Søndervig er allerede inviteret pr. brev fra kommunen. I dag er sidste dag, øvrige interesserede kan tilmelde sig på sondervig@rksk.dk

På mødet vil projektet blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

Offentlig høring
Borgere har mulighed for at sende bemærkninger og opmærksomhedspunkter eller idéer og forslag til den videre planlægning af projektet – herunder projektets indvirkning på miljøet – til Plan og Vejanlæg indtil den 27. maj 2019.

Baggrunden for den offentlige høring er, at Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune den 30. april besluttede at igangsætte planlægningen for Lalandia i Søndervig, der vil bestå af tillæg til kommuneplanen og en lokalplan. Planlægningen følger Forslaget til landsplandirektiv udsendt af Erhvervsstyrelsen i marts.

Planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering, hvilket betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal udarbejde en miljørapport, der skal redegøre for planernes påvirkning af miljøet, herunder påvirkningen af blandt andet trafik, støj, klima, naturforhold, landskab og grundvand.

Herudover skal Lalandia udarbejde en miljøkonsekvensrapport – en såkaldt VVM-rapport, der gør rede for projektets påvirkning af miljøet. Ringkøbing-Skjern Kommune skal i den forbindelse afgive en udtalelse, om hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde. Kommunen har udarbejdet en foreløbig udtalelse, der ligger på hjemmesiden, men ønsker input fra offentligheden, før den endelige udtalelse afsendes til ansøger.

Derfor kan interesserede læse projektbeskrivelse, afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingens indhold samt kommunens foreløbige udtalelse på hjemmesiden på www.rksk.dk/lalandia-projekt

Eventuelle bemærkninger skal sendes pr e-mail på sondervig@rksk.dk senest den 27. maj. I e-mailens emnefelt bedes man skrive “Ideer og forslag til Lalandia i Søndervig”.

Den videre planlægning
De indkomne bemærkninger vil indgå i den videre planlægning. Der vil senere blive offentliggjort et forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen med en tilhørende miljørapport. Desuden vil miljøkonsekvensvurderingen af projektet blive offentliggjort sammen med et udkast til en projekttilladelse.

I den forbindelse vil der igen være mulighed for at komme med bemærkninger til planerne, miljørapporten samt miljøkonsekvensrapporten. Det betyder, at der igen forventes at blive afholdt informationsmøde i november, ligesom der igen vil blive mulighed for at afgive bemærkninger. Deadline for bemærkninger vil blive meldt ud på et senere tidspunkt.

FAKTA
Borgermødet om Lalandia afholdes mandag den 20. maj 2019 kl. 19.00 på Beach Bowl i Søndervig.
Adressen er: Beach Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig, 6950 Ringkøbing.

Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding til borgermødet nødvendig.
Tilmelding skal ske senest tirsdag den 14. maj 2019 på sondervig@rksk.dk

Be the first to comment

Leave a Reply