Det skal du plante i din have: Planter sommerfuglene elsker

Du kan så nektarrige blomster til sommerfuglene i din have, der blomstrer på forskellige tidspunkter af året. Se hvilke haveplanter og vilde planter sommerfuglene elsker.

Nogle sommerfugle dukker op i din have tidligt i marts måned, mens andre først kommer på besøg senere på sæsonen. Du kan plante nektarrige blomster til sommerfuglene på et lunt og solrigt sted i din have, der blomstrer på forskellige tidspunkter.

Planter til sommerfuglene

Nogle sommerfugle dukker op i din have tidligt i marts måned, mens andre først kommer på besøg senere på sæsonen. Du kan plante blomster til sommerfuglene på et lunt og solrigt sted i din have med nektarrige blomster, der blomstrer på forskellige tidspunkter.

Forår

Engkarse, løgkarse, judaspenge, agerkål, agersennep, døvnælde, følfod, krybende læbeløs, seljepil, vinterkarse.

Sommer og sensommer

Almindelig knopurt, anis-isop, blåhat, farvegåseurt, hjortetrøst, isop, lavendel, lægeoksetunge, lægealant, merian, sommerfuglebusk, tusindstråle, baldrian, alm. gederams, gedeskæg, katost, mjødurt, mælkebøtte, oksetunge, bidende og lav ranunkel, rødkløver, røllike, slangehoved, storkenæb.

Efterår

Almindelig knopurt, høstborst, rødkløver, djævelsbid, hjortetrøst, kongepen, sankthansurt, tusindestråle.

Glem ikke sommerfuglenes larver

Værtsplanter

Admiral, dagpåfugleøje og nældens takvinge: Brændenælder

Tidselsommerfugl: Tidsler, brændenælder, evighedsblomst, bynke, katost og potentil.

Græsrandøje: Græsser såsom rapgræs, heven, rød svingel, rajgræs og fløjlsgræs.

Citronsommerfugl: Tørst og vrietorn.

Lille kålsommerfugl: Kålplanter, løgkarse, strandsennep og agersennep.

Grønåret kålsommerfugl: Løgkarse, engkarse, vandkarse og rank vejsennep.

Aurora: Engkarse, løgkarse, judaspenge, gåsemad, kalkkarse og tårnurt.

Stregbredpande: Græsser såsom almindelig kvik, hundegræs og almindelig rajgræs.

Almindelig blåfugl: Ærteplanter såsom humle-sneglebælg, lucerne, rødkløver, gul kløver, harekløver, almindelig kællingetand, rundbælg og stenkløver.

Be the first to comment

Leave a Reply