L&F: Ros til ambitiøs plasthandlingsplan med bedre genanvendelse og sortering af plast

Regeringens nye plasthandlingsplan rummer flere gode forslag. Det mener Landbrug & Fødevarer, der blandt andet roser forslagene om udfasning af plastik poser og ensartet indsamling af plast. Indsatser som organisationen tidligere selv har peget på som afgørende for at kunne styrke cirkulær bioøkonomi.

Plast er et væsentligt problem i dag. Der genereres hvert år 25,8 millioner tons plastikaffald i Europa og 39 procent af dette ender på lossepladsen. Derfor glæder Landbrug & Fødevarer sig over at regeringen i dag har fremlagt en plasthandlingsplan.

– Det er helt åbenlyst for alle, at vi skal gøre alt for at undgå, at plast ender i naturen. Men i fødevarebranchen er plast et uundværligt materiale, da dets egenskaber er med til at sikre øget holdbarhed af fødevarerne, og dermed begrænse madspild. På samme måde bidrager plast til at sikre fødevarehygiejnen. Derfor er det vigtigt, at vi finder fælles løsninger på udfordringen med plast, så vi sikrer, at plast fortsat kan bruges, men i langt højere grad får plast fra fødevareklyngen ind i en cirkulær økonomi, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Derfor roser han regeringen for at ville nedsætte partnerskaber omkring brugen af plast og ikke mindst at ville se på sorteringen af plast.

– Hvis vi for alvor vil indfri det cirkulære potentiale i plast, så skal der skabes et marked for plastgenanvendelse. Her er det en afgørende forudsætning, at sorteringen af plastemballage, ligesom andre affaldstyper, bliver ensartet i hele landet, så der kan genereres en volumen, hvor der er økonomi i genanvendelsen. Det betyder krav om mere ensartethed i de kommunale indsamlingsordninger for affald.

– Vi ser desuden også et potentiale i at genanvende den såkaldte landbrugsplast i større udstrækning. Landbrugsplast er de store mængder plast, som landmændene bruger til for eksempel at dække ensilagestakke eller til overdækning af tidligt dyrkede grøntsager eller kartofler. Også her ser vi oplagte muligheder gennem en mere struktureret tilgang til indsamling og genanvendelse, siger Flemming Nør-Pedersen.

Også handlingsplanens fokus på at udfase brugen af plastikposer er positiv, mener Landbrug & Fødevarer.

– Vi har selv i vores katalog om cirkulær bioøkonomi peget på plast og udfasning af plastikposer som et væsentligt emne i forhold til den cirkulære bioøkonomi. Derfor er der rigtig godt, at regeringen nu vil se, hvordan det kan gøres. På den lange bane kan vi kun opfordre til at have store ambitioner i forhold til at erstatte den fossilt baserede plast med biobaseret plast, siger Flemming Nør- Pedersen.

Be the first to comment

Leave a Reply